Duurzaam besparen op uw lasten

Besparen op de vaste lasten

Vrijwel alles in het leven draait om energie. Teveel gebruiken, teveel betalen, te weinig opwekken. Energie krijgen juist door enorme inspanningen. Energie krijgen door juist energie te geven, door anderen te helpen. De Besparingshop richt zich op het bewust omgaan met energie met als doel een energie neutrale footprint. De Besparingshop, slim met energie.

"Duurzaamheid is geen begrip maar een mindset"

Particulieren

Besparingshop-particulieren

Nog steeds betaald een groot deel van de klanten teveel voor de vaste lasten. Neem bijvoorbeeld energie. Een gemiddeld gezin kan al gauw tussen de € 150,- en € 500,- besparen. We zien het niet aan het licht, we voelen het niet aan de warmte. Het verschil zit enkel in de factuur. Voor onze klanten is een besparing van één maandtermijn per jaar meer regel dan uitzondering.

Een gemakkelijke manier om uw geld te kunnen gebruiken op een meer verantwoorde manier. Dankzij de overstaphulp is overstappen erg eenvoudig.

Naast minder betalen voor energie is duurzaam energieverbruik zeker zo belangrijk. Wij richten ons op toepassingen zoals zonnepanelen, led verlichting en infraroodverwarming.

Onze adviseurs begeleiden u graag bij het verbeteren van uw Footprint.
Neem nu contact op voor het maken van een afspraak.

Graag assisteren wij u als ondernemer bij de verduurzaming van uw bedrijf.

Voor u een dubbel voordeel. Goed voor het millieu en het maatschappelijk bewustzijn. En tegelijkertijd een forse besparing op de vaste lasten. Daarnaast kijken onze adviseurs naar uw energienota. Hoeveel de gemiddelde ondernemer kan besparen hangt af van veel factoren.

Vaak kan een besparing worden gerealiseerd. Wanneer u beschikt over een KvK registratie, dan kunt u gebruik maken van de voordelige zakelijke tarieven. Onze overstapservice is beschikbaar voor zowel zakelijke kleinverbruikers(MKB/ZZP) en grootverbruikers.

Onze adviseurs begeleiden u graag bij het verbeteren van uw Footprint. Neem nu contact op voor het maken van een afspraak.

Bedrijven

 

 

Bedrijven

Graag assisteren wij u als ondernemer bij de verduurzaming van uw bedrijf.

Voor u een dubbel voordeel. Goed voor het millieu en het maatschappelijk bewustzijn. En tegelijkertijd een forse besparing op de vaste lasten. Daarnaast kijken onze adviseurs naar uw energienota. Hoeveel de gemiddelde ondernemer kan besparen hangt af van veel factoren.

Vaak kan een besparing worden gerealiseerd. Wanneer u beschikt over een KvK registratie, dan kunt u gebruik maken van de voordelige zakelijke tarieven. Onze overstapservice is beschikbaar voor zowel zakelijke kleinverbruikers(MKB/ZZP) en grootverbruikers.

Onze adviseurs begeleiden u graag bij het verbeteren van uw Footprint. Neem nu contact op voor het maken van een afspraak.

Agrarisch

Besparingshop-agrarisch

De agrarische sector is van groot belang. Niet voor niets heeft Nederland sinds jaar en dag een toonaangevende positie op het gebied van landbouw en veeteelt. Innovatie en groen gaan in deze sector hand in hand.

Vrijwel alle aspecten van duurzaamheid spelen een essentiële rol. Niet enkel vanuit milieu-overwegingen, maar ook zeker vanuit bedrijfseconomische redenen. Met schaalvergroting neemt de impact van duurzame maatregelen enorm toe en dus ook van de desbetreffende subsidiemogelijkheden.

Onze gekwalificeerde samenwerkingspartners begeleiden u bij het optimaliseren van uw bedrijfsresultaat en bij het verbeteren van uw footprint.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Van groot belang voor de samenleving, veelal gedragen door de inzet van vrijwilligers. Vaak speelt de beperkte begroting de club parten. De Besparingshop heeft een duurzaam programma samengesteld speciaal voor sportclubs en verenigingen.

Wij zorgen ervoor dat dankzij milieubewuste maatregelen de vereniging/club geld kan besparen op de vaste lasten en tegelijkertijd werkt aan haar footprint.  Naast de kostenbesparing spreekt de groene uitstraling ook de leden en de sponsors aan.

Wanneer er een gebouw aanwezig is met voldoende dakoppervlak kunnen wij zonnepanelen laten installeren, zodat energie wordt opgewekt. De bestaande verlichting langs de velden en in de gebouwen kan worden  kan worden vervangen door LED verlichting.

Ook kijken wij naar de cv-installatie. Vervangen door bijvoorbeeld een installatie gestookt op hout-pellets draagt bij tot een forse besparing en levert een bijdrage aan een beter milieu.

De Besparingshop  assisteert verenigingen bij het energie-neutraal maken van de vereniging/club. Investeren is in de meeste gevallen niet nodig, kosten worden betaalt door de energiebesparingen en de opgewekte energie.

Wilt u ook gebruik maken subsidieregelingen voor energie besparende maatregelen bij sportaccommodaties? Onze specialisten begeleiden u bij het gehele proces.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Sportverenigingen

 

Sportverenigingen

Van groot belang voor de samenleving, veelal gedragen door de inzet van vrijwilligers. Vaak speelt de beperkte begroting de club parten. De Besparingshop heeft een duurzaam programma samengesteld speciaal voor sportclubs en verenigingen.

Wij zorgen ervoor dat dankzij milieubewuste maatregelen de vereniging/club geld kan besparen op de vaste lasten en tegelijkertijd werkt aan haar footprint.  Naast de kostenbesparing spreekt de groene uitstraling ook de leden en de sponsors aan.

Wanneer er een gebouw aanwezig is met voldoende dakoppervlak kunnen wij zonnepanelen laten installeren, zodat energie wordt opgewekt. De bestaande verlichting langs de velden en in de gebouwen kan worden  kan worden vervangen door LED verlichting.

Ook kijken wij naar de cv-installatie. Vervangen door bijvoorbeeld een installatie gestookt op hout-pellets draagt bij tot een forse besparing en levert een bijdrage aan een beter milieu.

De Besparingshop  assisteert verenigingen bij het energie-neutraal maken van de vereniging/club. Investeren is in de meeste gevallen niet nodig, kosten worden betaalt door de energiebesparingen en de opgewekte energie.

Wilt u ook gebruik maken subsidieregelingen voor energie besparende maatregelen bij sportaccommodaties? Onze specialisten begeleiden u bij het gehele proces.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.